Bestyrelsen

Bestyrelsen for SFEK vælges for ét år ad gangen – ved den årlige ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 2022:
Navn Bestyrelsespost
Anders Møller-Agersnap
Vesterby 41B
8789 Endelave
Tlf. 40 47 48 78
Bestyrelsesmedlem
Formand
Erik Munk Jacobsen
Vesterby 42
8789 Endelave
Tlf. 20 74 91 78
Bestyrelsesmedlem
Næstformand
Helle Brandt-Hansen
Vitus Berings Plads 8
8700 Horsens
Tlf. 20 60 91 83
Bestyrelsesmedlem
Sekretær
Per Faber
Vesterby 50
8789 Endelave
Tlf. 20 20 28 44
Bestyrelsesmedlem
Pia Faber
Vesterby 50
8789 Endelave
Tlf. 51 46 46 19
Bestyrelsesmedlem
Niels Aalund
Endelave Strandvej 10
8789 Endelave
Tlf. 29 45 19 01
Bestyrelsesmedlem
Amalie Nyland Hansen
Vesterby 39
8789 Endelave
Tlf. 27 19 70 07
Bestyrelsesmedlem